+45 98 38 18 44 [email protected]

Den 30. september 2022 bliver en af de store virksomheder til, når de i forvejen velrenommerede Aalborg Maskinfabrik, Aalborg Maskinfabrik Stål og Maskinfabrikken Fuglsangs
Eftf. kommer under samme selskab.

10 måneder efter, at de første gang mødtes til en snak om fremtiden, er den nye konstellation nu på plads i et samlet selskab, med en samlet strategi og en samlet fremtid. Det sker under det nye navn STERKE.

De tre maskinfabrikker har indtil i dag fungeret som selvstændige virksomheder i hhv. Svenstrup og Aalborg med mere end 40 års erfaring inden for engineering, design, hydraulik, cylindere, produktion af stålkonstruktioner, spåntagende bearbejdning og udvikling af mekaniske systemer. Baggrunden for den nye konstellation skal findes i ønsket om at stå stærkt i fremtiden inden for især vindmølle, marine og offshore, som netop får ekstra fokus nu med regeringens planer om kommende havmølleparker.

“Det nye selskab bliver en af de største spillere på markedet inden for produktion af udstyr til vindenergi. Vi supplerer hinanden godt, og vil i fremtiden kunne løfte endnu større opgaver sammen, især inden for vindenergi og offshore”, forklarer direktør for ingeniør- og servicedivisionen, Kim Palsgaard Thomsen

Derudover kræver fremtiden stærke kompetencer inden for ingeniører, smede og industriteknikere – og ved at lægge kompetencerne sammen fra de to virksomheder, så vil virksomheden være godt rustet til fremtiden. “Vi er supergode til at uddanne unge mennesker indenfor faget og fabrikkerne råder tilsammen over 12 lærlinge indenfor industritekniker- og smede uddannelserne”, udtaler direktør for produktionsdivisionen, Christian Jørgensen.

HVAD BETYDER DET FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE?
Det nye selskab STERKE skal, som navnet antyder, være en stærk leverandør til kundernes behov for udvikling, produktion, montage og service af store komplekse turnkey løsninger.

“Vi har længe gået med tanken om vores egen ingeniør- og udviklingsafdeling, da vi næsten udelukkende er en ordreproducerende virksomhed. Så da muligheden med en så stærk virksomhed som Aalborg Maskinfabrik bød sig, måtte vi se nærmere på det”, udtaler direktør for maskinværksted og montage, Lars Christiansen.

Som et samlet selskab kan STERKE tilbyde kunder design, som er udviklet af ingeniørafdelingen, dokumentation i processerne og certificeringer – og produktion-, konstruktion-, montage- og serviceafdelingerne vil være blandt de bedste med en størrelse og volumen, der matcher kundernes opgaver.

Aalborg Maskinfabrik får også løst et praktisk behov, når de kan flytte til nye og større lokaler, der rummer 10.000 m2 produktionsfaciliteter og 2000 m2 administration på Aalborg Havn. I 2019 opførte Maskinfabrikken Fuglsang deres fabrik, 200 meter fra Limfjorden da størrelsen på fremtidige stålkonstruktioner kræver adgang til kajanlæg og afskibning.

AMBITIONER FOR FREMTIDEN
Virksomheden vil i fremtiden fokusere på tre hovedområder:
• Produktion af komplekse stålkonstruktioner, især til vind- og offshore industrien, hvor kvalitetskravene er høje.
• Udvikling, design og produktion af maskiner til transport og løft af udstyr – f.eks. vindmøllevinger.
• Specialiseret service og reparationer på f.eks. hydraulik cylindre og gear samt spåntagende bearbejdning.

Når alle 150 medarbejdere og deres kompetencer samles under ét tag, er ambitionen at synergien imellem afdelingerne vil skabe et innovativt miljø, der vil give Nordjylland ikke bare en attraktiv arbejdsplads, men også være en seriøs international spiller udover landets grænser.

Udover kerneopgaverne, så vil den nye sammensatte virksomhed have fokus på at skabe en sund og innovativ arbejdsplads, hvor medarbejderne har de nødvendige forudsætninger, kvalifikationer og vilkår for at kunne udføre opgaver i stor skala.

EFTER SAMMENLÆGNINGEN DEN 30. SEPTEMBER VIL LEDELSEN I DET NYE SELSKAB BESTÅ AF

Kim Palsgaard Thomsen
Direktør for ingeniør- og service-divisionen

Christian Jørgensen
Direktør for produktionsdivisionen

Lars Christiansen
Direktør for maskinværksted og montage

Desuden indtræder Allan Jakobsen, der har været bestyrelsesformand i Aalborg Maskinfabrik siden 2017, som adm. direktør.
Kjeld Palsten tiltræder som økonomichef.

Ejerne bag det sammenlagte selskab er Kim Palsgaard Thomsen, Christian Jørgensen, Lars Christiansen, Allan Jakobsen samt Vækst-Invest Nordjylland.

OM DET NYE NAVN FORKLARER VIRKSOMHEDEN
Vi hedder STERKE fordi, vi er sat i verden for at konstruere, beregne og skabe stærke stålkonstruktioner og elementer. Vores oprindelse og nordjyske ophav giver os en solid base, der giver os styrke til at række ud i verden, men aldrig glemme hvor vi kommer fra. Navnet er afledt af at være stærk, være et stærkt hold og af betydninger som stålsat, kraftfuld, holdbar og viljefast.

KONTAKTOPLYSNINGER
Adm. Direktør,
Allan Jakobsen
Tlf. 40 30 22 70
sterke.dk